KURUMSAL

Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

SKT Çevre Ve Enerji Politikası

Gelecek nesillere en değerli mirasımız, Sürdürülebilir bir yaşam...

Türkiye’de sızdırmazlık elemanları üretiminde çevre ve enerji verimliliği önem veren bir firma olarak, ekolojik dengeyi bozmadan, çevre ve enerji verimliliği konularında performansımızı sürekli arttırmaktır.

Politikamız İle, Faaliyet Gösterdiğimiz Alanlarda;

Çevre ve enerji konusundaki yasal mevzuatlar ve mevcut kurallarımız çerçevesinde, çevre ve enerji verimliliğini sürekli iyileştirmeyi,

Çevrenin korunması, enerji verimliliği ve doğal kaynak kullanımının azaltılması için gerekli tüm tedbirleri almayı,

Çevre kirlenmesine neden olabilecek potansiyel tehlikeleri önceden belirleyerek, risklere karşı gerekli önlemleri almayı,

Atıkların kaynağında azaltmayı ve oluşan atıklarımızın geri dönüşümünü sağlamayı, bertarafı sırasında çevresel etkileri azaltmayı,

Gelecekte üretilecek yeni ürünler veya geliştirilecek yeni prosesler, planlanan yatırımlar ve faaliyetlerde çevreyi korumayı ve enerji verimliliğini ön planda tutmayı,

Çalışanlarımıza, tedarikçilerimize çevre ve enerji konularında sorumluluk bilincini arttırmayı, politikamız ile ilgili farkındalık sağlamayı,     

Çevre sistemimizi ve enerji verimliliğimizi düzenli denetimler ve gözden geçirmeler ile kontrol etmeyi taahhüt ederiz.

Tüm SKT A.Ş. Çalışanları Adına, 
Genel Müdür