KURUMSAL

Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

Faaliyetlerimizi yerine getirirken, çevre ile ilgili tüm yasal düzenlemelere ve müşterilerin ek isteklerine göre hareket etmek, 

Çalışanlarımızın çevre bilincini arttırarak çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek, elde ettiğimiz tecrübeleri tedarikçi, müşteri ve toplumla paylaşmak, 

Doğal kaynaklarımızı korumak, verimli şekilde kullanmak ve geri kazanımı özendirmek, 

Atıklarımızın kontrolünü sağlayarak, çevresel kirliliğini önlemek veya kaynağında en aza indirmek ana hedeflerimizdir. 

Tüm SKT A.Ş. Çalışanları Adına, 
Genel Müdür